Ditames 1996-2017 (emitidos ata o mes de xaneiro de 2017)