Ditames 1996-2018 (emitidos ata o mes de xuño de 2018)