Ditames 1996-2017 (emitidos ata o mes de novembro de 2017)