Ditames 1996-2019 (emitidos ata o mes de xaneiro de 2020)