Ditames 1996-2019 (emitidos ata o mes de outubro de 2019)