Ditames 1996-2022 (emitidos ata o mes de xuño de 2022)