Ditames 1996-2022 (emitidos ata o mes de decembro de 2022)