Ditames 1996-2023 (emitidos ata o mes de setembro de 2023)