Ditames 1996-2022 (emitidos ata o mes de setembro de 2022)